دفتر نهاد رهبری

دفاتر « نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها » با این اهداف ، وظایف و سازمان تشکیل می شود:

in_here.gif اهداف :

1- توسعه و تعمیق آگاهیها و علائق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزشهای اسلامی

2- ایجاد گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقی در دانشگاهیان

3- رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه

4- حمایت و هدایت فکری تشکلهای دانشجویی و دانشگاهی

5- حاکمیت بخشیدن به ارزشهای اسلامی و انقلابی در سطوح اجرائی و عملی.

6- مقابله با ترویج عقائد و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خودباوری و استقلال فکری.

7- تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.

in_here.gif وظائف :

1- تبیین مسائل سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات ، سخنرانی و بحث و مناظره ، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.

2- برپائی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی.

3- اجرای برنامه های آموزشی ، پژوهشی و تربیتی در زمینه علوم ومعارف اسلامی از قبیل برگزاری گردهمائیها و نشستهای تخصصی ، جلسات پاسخ به سئوالات ، نشر مقالات و جزوات و فعالیتهای فوق برنامه و مانند آن.

4- حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمائی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخگوئی به مسائل شرعی

5- هدایت تشکلها و نهادها و حرکتهای اسلامی دانشجوئی و دانشگاهی و تقویت فعالیتهای اسلامی در دانشگاه

6- مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی و گرایشهای فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه و علل ضعفها و نارسائیها برای دستیابی به راه حلهای مناسب

7- بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در دانشگاهها

8- همکاری با نهادها و مراکز حوزه ای و دانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه

9- نظارت بر رعایت موازین اسلامی و ارزشهای انقلاب در امور اداره دانشگاهها ، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی و سیاسی اجتماعی مراکز هنری و ورزشی و خوابگاههای دانشگاهی و نیز نشریات داخلی دانشگاه.

10- بررسی مقررات ، آئین نامه ها و بخشنامه های راجع به امور فرهنگی درمراکز آموزش عالی و موسسات وابسته از نظر انطباق با معیارها و ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی

in_here.gif شناسنامه:

مسئول نهاد: حجهَ الاسلام و المسلمین سعید کرمی

مدیر اجرایی: مهندس نوروزی
in_here.gif برنامه های نهاد:

-برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید
-برگزاری جلسات شورای راهبردی
-تشکیل اتاق فکر
-برگزاری همایش ها وکارگاه های تخصصی
-برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی
-برگزاری اردوهای سیاحتی وزیارتی
-برگزاری سلسله نشست ها وگفتمان ها
- برگزاری مراسم جشن وعزاداری به مناسبت های مختلف
- تهیه وتولید محصولات مکتوب( نشریه، برشور، فلش کارت، تابلو تصویر و...)
- برگزاری دعای عهد وادعیه مختلف مناسبی
- تهیه بنرهای آموزشی
- تشکیل کانون های تخصصی
-برگزاری نمایشگا ه های مختلف فرهنگی
-دارای بانک کتاب ونرم افزار، سخنرانی، فیلم های سینمایی وسخنرانیها
 

in_here.gif فعالیت ومجموعه های دانشجویی فعال:

1-کانون فرهنگی صبا

2-کانون مهدویت سنا

http://www.sana.nahad.ir

http://www.kms.sub.ir

3-کانون دخترونه

4- کانون قرآن و عترت طلوع

5- نشریه مدار:

Madar.pezeshki@gmail.com

6-نشریه نسخه آزاد

7- نشریه قدر مطلق

in_here.gif ویژه نامه:

     ARROW_L.GIF تجلی نور

     ARROW_L.GIF تلنگر1

    ARROW_L.GIFستاره زد .سلام کن!

    ARROW_L.GIFفرصت عاشقی

    ARROW_L.GIFپوشش زنان در ایران باستان


in_here.gif پیوند به سایت نهاد:

 http://www.ndap.ir