اخبار

http://iautmu.ac.ir/fa/news/1599

برگزاری اولین دوره المپیاد ورزشی ویژه دانشجویان بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی

 

http://iautmu.ac.ir/fa/news/1498 

بازدید هیات لبنانی از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

http://iautmu.ac.ir/fa/news/1436

برگزاری هفته علمی فرهنگی توسط دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی تهران

http://iautmu.ac.ir/fa/news/1369

سرپرست امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شد

http://iautmu.ac.ir/fa/news/674

دکتر رجبی در جمع روسای اموربین الملل دانشگاه آزاد اسلامی:

 

http://iautmu.ac.ir/fa/news/1183

بازدید هیات عراقی از دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

http://iautmu.ac.ir/fa/news/1140

چاپ کتاب توسط اعضای گروه بالینی دانشکده داروسازی و علوم دارویی

http://iautmu.ac.ir/fa/news/955

دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با دانشگاه الشام سوریه تفاهم نامه همکاری امضا کردند

http://iautmu.ac.ir/fa/news/246

دکتر رجبی خبر داد:

پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران ( با حداکثرامتیاز بازآموزی ) در مهرماه ۹۷